Prev Next

Tiếng Anh 4 – Unit 3 – Từ vựng

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

English

n

/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

môn tiếng Anh

Friday

n

/ˈfraɪ.deɪ/

thứ Sáu

guitar

n

/ɡɪˈtɑːr/

đàn ghi ta

have (English)

v

/hæv/

học (môn tiếng Anh)

Monday 

n

/ˈmʌn.deɪ/

thứ Hai

Saturday 

n

/ˈsæt.ə.deɪ/

thứ Bảy

Sunday 

n

/ˈsʌn.deɪ/

Chủ nhật

today

n

/təˈdeɪ/

hôm nay

Tuesday 

n

/ˈtʃuːz.deɪ/

thứ Ba

Wednesday 

n

/ˈwenz.deɪ/

thứ Tư

weekend

n

/ˌwiːkˈend/

cuối tuần

Leave a Comment

  Chào mừng ban

  Đăng nhập

  Create New Account!

  Điền thông tin đăng ký

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.

  Add New Playlist